ترشی بندری و ترشی یونانی برنامه آشپزی دارچین (۱۲) شهرام شجاعی

پاستا پستو /پاستا پومدو برنامه آشپزی دارچین (۹) شهرام شجاعی

جوجه چوبی و اسلایدر برگر – برنامه آشپزی دارچین (۴)